Kolekcijas

Baznīcu grāmatas

Dažādu konfesiju draudžu reģistri - dzimušie un kristītie, laulātie, mirušie (līdz 1914. g.)

Dvēseļu revīzijas

Tautas skaitīšanas dati Vidzemē un Kurzemē Krievijas impērijas laikā 18.-19. gs.

Mājas grāmatas

Rīgas pilsētas mājas grāmatas (19.gs. beigas līdz 1918. g.).

Rīgas Politehniskais institūts

Pasniedzēju un studentu lietas, saraksti un diplomi (1862-1919)

Tautas skaitīšana

Viskrievijas tautas skaitīšanas dokumenti (1897. g.)

Atmiņu stāsti

Cilvēku video atmiņas

Latvijas iedzīvotāju pases

Latvijas iedzīvotāju pasu kolekcija (1918-1940)

Latvijas Universitātes studenti

Latvijas Universitātes studentu datubāze (1919–1944)

Deportētie Latvijas iedzīvotāji

Personu saraksts, kurus deportēja PSRS okupācijas režīms (1941-1953)