Kundu (Kunden) muižā 1863. g. pienākušās personas. (817.lieta)

630. fonds Kurzemes revīziju saraksti 1. uzskaites saraksta 817. lieta Kabiles (Cabillen) privātmuižā 1798. gadā uzskaitīto brīvo cilvēku un 1800. gadā uzskaitīto dzimtcilvēku saraksts.Višļu (Wischeln) privātmuižas 1800. gada revīzijas saraksts.Spriņģu privātmuižas (Springen) revīzijas saraksta 1803. gada izraksts. Piltenes draudzē Zakenu dzimtas alodiālīpašumos 1826. gadā uzskaitīto no nodokļiem atbrīvoto personu saraksti.Kuldīgas virspilskunga iecirkņa (Goldingen) 1834. gada revīzijā iegūto ziņu kopsavilkumi.Kuldīgas apriņķa Jaunās muižas privātmuižas (Neuhof) 1850. gada revīzijas saraksta papildinājums – 1851. gadā pienākušās personas; un 1858. gada revīzijas saraksta fragments.Skrundas kroņa muižas (Schrunden) 1858. gada revīzijas saraksta papildinājumi; 1881. gada pārrakstīšanas lapa – pienākušās personas.Kuldīgas draudzes Kundu (Kunden) privātmuižas 1863. gada pārrakstīšanas lapa – pienākušās personas. Kuldīgas apriņķa Lielīvandes privātmuižas (Groß-Iwanden) 1873. gada pārrakstīšanas lapa – pienākušās personas.

Attēli pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem. Lūdzu, pieslēdzieties vai reģistrējieties.