Granteles (Granteln) muižas 1811. g. revīzija un tās papildinājumi (834.lieta) *

Mežmuižas (Grenzhof) draudzē un Jelgavas (Mitau) draudzē 1797. gadā reģistrēto no nodokļiem atbrīvoto personu saraksti. Jelgavas Superintendenta vidmes, Jelgavas Superintendenta muižiņas un Jelgavas virspilskunga vidmes 1811. gada revīzijas saraksti. Jelgavas virspilskunga iecirkņa 1834. gada revīzijā iegūto ziņu kopsavilkumi. Jaunpils draudzes Stūru (Sturhof) privātmuižas, Spriņģu (Springen) privātmuižas, Jaunpils (Neuenburg) mācītājmuižas vidmes 1811. gada revīzijas saraksts. Iecavas draudzes Granteles kroņa muižas (Granteln) 1811. gada revīzijas saraksts un tā papildinājumi. Dobeles mācītājmuižā (Doblen) 1811. gadā uzskaitīto pie pilsētām pierakstīties pretendējušo brīvo personu saraksts. Revīzijas komisijai 1811. gadā iesniegto Jelgavas apriņķa revīzijas sarakstu reģistrs. Udzes un Sīpeles kroņa muižu (Udsen und Ziepelhof) 1864. gada pārrakstīšanas lapas (834.lieta)

Attēli pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem. Lūdzu, pieslēdzieties vai reģistrējieties.