Bruzilas (Brisilgen) muižas 1815. un 1816. g. revīziju papildinājumi (850.lieta)

630. fonds Kurzemes revīziju saraksti 1. uzskaites saraksta 850. lieta Tukuma virspilskunga iecirkņa muižās [1798.] gadā reģistrēto ebreju vīriešu – rekrūšu nodokļa maksātāju – skaitliskais saraksts un 1834. gada revīzijā iegūto ziņu kopsavilkums. Tukuma miestā (Tuckum) [1798.] gadā reģistrēto, nevienai nodokļu maksātāju kategorijai nepiederošo brīvo sieviešu saraksts. Tukuma draudzē 1798. gadā reģistrēto brīvo cilvēku, strādnieku – nodokļu maksātāju kategorijai piederošo, no nodokļiem atbrīvoto personu un brīvo zemkopju saraksti. Lielauces draudzē 1800. gadā reģistrēto brīvo cilvēku saraksti – no nodokļiem atbrīvotās personas un brīvie zemkopji. 1815. un 1816. gada revīzijas sarakstu papildinājumi: Kandavas apriņķa Abavas kroņa muižas (Abaushof), Vecmoku (Alt-Mocken) privātmuižas, Sātu mācītājmuižas (Sahten, Pastorat), Tukuma draudzes Ozolmuižas (Eckendorf), Tumes (Tummen), Tukuma apriņķa Ošlejas (Oscheley), Praviņu (Prawingen), Slampes (Schlampen), Smārdes (Schmarden) kroņa muižas, Tukuma mežniecības (Tuckum, Forstei), Vīnšeņķu (Weinschenken) kroņa muižas, Bruzilas (Brisilgen), Degoles (Degahlen), Grenču (Grendsen) privātmuižas, Grenču mežniecības (Grendsen, Forstei), Irlavas (Irmlau) bruņniecības muižas, Kaives (Kaiwen), Jaunmoku (Neu-Mocken), Jaunsātu (Neu-Sahten), Pētertāles (Peterthal), Plieņu (Plönen), Raudas (Rauden), Sēmes (Sehmen), Slokenbekas (Schlockenbeck), Spirgus (Spirgen), Zvāres (Schwarren), Vīkseles (Wixeln), Vilksalas (Wilxaln), Cērkstes (Zerxten) privātmuiža. Tukuma revīzijas komisijā 1816. g. personīgi pieteikušos personu revīzijas saraksts

Attēli pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem. Lūdzu, pieslēdzieties vai reģistrējieties.