Vecabguldes (Alt-Abgulden) muižas 1803. g. brīvie zemkopji (819.lieta)

630. fonds Kurzemes revīziju saraksti 1. uzskaites saraksta 819. lieta Jelgavas draudzes Dandāles (Dannenthal) privātmuižas, Vecplatones (Alt-Platon) kroņa muižas 1797. gada revīzijas saraksti. Elejas (Elley) kroņa muižas 1797. un 1811. gada revīzijas saraksti un to papildinājumi. Vecsvirlaukas (Alt-Bergfried) kroņa muižas 1811. gada revīzijas saraksts. Bevertas (Bewert-Schwethof) kroņa muižā un Tetelmindes (Aahof) privātmuižā 1803. gadā uzskaitīto brīvo zemkopju saraksti. Baldones draudzes Jaunlīves (Dünhof) privātmuižas 1811. gada revīzijas saraksts un tā papildinājumi. Dobeles draudzes Vecabguldes (Alt-Abgulden), Auces (Autzenburg) un Vecauces (Alt- Autz) privātmuižā 1803. gadā uzskaitīto brīvo zemkopju saraksti. Vecauces un Lielauces (Alt- und Groß-Autz) privātmuižā 1806. gadā uzskaitīto Jelgavas pilsētai pierakstīto brīvo cilvēku saraksts. Lielauces draudzes Benkavas (Banckaushof) kroņa mežniecībā 1803. gadā uzskaitīto brīvo zemkopju saraksts. Auces draudzes Bēnes (Behnen) un Koku (Dobelsberg) privātmuižā 1803. gadā uzskaitīto brīvo zemkopju saraksti. Sesavas draudzes Galu (Endenhof) privātmuižā 1803. gadā uzskaitīto brīvo zemkopju saraksts un 1811. gada revīzijas saraksts. Ezera un Stelpes (Essern- und Stelpenhof) kroņa muižā 1811. gadā uzskaitīto brīvo zemkopju saraksts. 1885. gada izraksts no Dobeles apriņķa Kalnamuižas ([Hofzumberge]) 1874. gada ģimeņu saraksta ar ziņām par Heisteru ģimeni

Attēli pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem. Lūdzu, pieslēdzieties vai reģistrējieties.