Sesavas (Sessau) apakšmežniecības 1811. g. revīzija (831.lieta)

630. fonds Kurzemes revīziju saraksti 1. uzskaites saraksta 831. lieta Sesavas draudzē 1797. g. uzskaitīto brīvo cilvēku saraksts. Salgales kroņa mācītājmuižas (Sallgalsches Krons- Pastorat) 1797. g. revīzijas saraksts. Dobeles apriņķa Sniķeres (Schnickern) kroņa muižas 1797. un 1811. g. revīzijas saraksti, 1850. g. revīzijas saraksta papildinājums – pārrakstīšanas lapa – aizgājušās personas. Jelgavas draudzes Superintendenta muižas (Superintendentenhof) 1797. g. revīzijas saraksts, Lielsvētes kroņa muižas (Groß-Schwethof) 1811. g. revīzijas saraksts, Boļu kroņa muižas (Klein-Schwethof) 1811. g. revīzijas saraksts, Staļģenes privātmuižas (Stalgen) 1797. g. revīzijas saraksts, 1803. g. uzskaitīto brīvo zemkopju saraksts. Salgales kroņa muižā (Sallgalen) 1803. g. uzskaitīto brīvo zemkopju saraksts. Jelgavas apriņķa Sesavas (Sessau) apakšmežniecības, Lielsesavas (Groß-Sessau) kroņa muižas, Slokas (Schlockhof), Skursteņu (Schorstädt) privātmuižas, Džūkstes (Siuxt) ērģelnieka vidmes un Džūkstes kroņa muižas 1811. g. revīzijas saraksti. Lielauces draudzes Stirnas privātmuižā (Stirnen) 1803. g. uzskaitīto brīvo zemkopju saraksts

Attēli pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem. Lūdzu, pieslēdzieties vai reģistrējieties.