Ošlejas (Oscheley) muižas 1815. un 1816. g. revīziju papildinājumi (850.lieta)

630. fonds Kurzemes revīziju saraksti 1. uzskaites saraksta 850. lieta Tukuma virspilskunga iecirkņa muižās [1798.] g. reģistrēto ebreju vīriešu – rekrūšu nodokļa maksātāju – skaitliskais saraksts un 1834. g. revīzijā iegūto ziņu kopsavilkums. Tukuma miestā [1798.] g. reģistrēto, nevienai nodokļu maksātāju kategorijai nepiederošo un brīvo sieviešu saraksts. Tukuma draudzē 1798. g. reģistrēto brīvo cilvēku, strādnieku – nodokļu maksātāju kategorijai piederošo, no nodokļiem atbrīvoto personu un brīvo zemkopju saraksti. Lielauces draudzē 1800. g. reģistrēto brīvo cilvēku saraksti. Abavas (Abaushof), Vecmoku (Alt-Mocken) muižas, Sātu mācītājmuižas (Sahten, Pastorat), Ozolmuižas (Eckendorf), Tumes (Tummen), Ošlejas (Oscheley), Praviņu (Prawingen), Slampes (Schlampen), Smārdes (Schmarden)muižas, Tukuma mežniecības (Tuckum Forstei), Vīnšeņķu (Weinschenken), Bruzilas (Bresilgen), Degoles (Degahlen), Grenču muižas (Grendsen), Grenču mežniecības (Grendsen Forstei), Irlavas (Irmlau), Kaives (Kaiwen), Jaunmoku (Neu-Mocken), Jaunsātu (Neu-Sahten), Pētertāles (Peterthal), Plieņu (Plönen), Raudas (Rauden), Sēmes (Sehmen), Slokenbekas (Schlockeeck), Spirgus (Spirgen), Zvāres (Schwarren), Vīkseles (Wixeln), Vilksalas (Wilxaln), Cērkstes muižas (Zerxten) 1815. un 1816. g. revīzijas sarakstu papildinājumi. Tukuma revīzijas komisijā 1816. gadā personīgi pieteikušos personu revīzijas saraksts

Attēli pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem. Lūdzu, pieslēdzieties vai reģistrējieties.