Lipaiķu kroņa mācītājmuižas kalpotājam Ernstam Dortsonam 1806. g. izsniegtā apliecība par rekrūšu un galvas nodokļa nomaksu (412.lieta) *

Kuldīgas draudzes Lipaiķu kroņa mācītājmuižas kalpotājam Ernstam Dortsonam 1806. gadā izsniegtā apliecība par rekrūšu un galvas nodokļa nomaksu. Lipaiķu (Lippaiken) kroņa mācītājmuižas vidmes 1811,; 1828., 1850. un 1858. gada revīzijas saraksti un to papildinājumi (412.lieta)

Attēli pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem. Lūdzu, pieslēdzieties vai reģistrējieties.