Kuldīgas vācu draudzes kroņa mācītājmuižas vidme (Goldingen, Deutsche Krons-Pastorats-Widme)