Kuldīgas kroņa mežniecības vidme (Goldingen, Kronforstei-Widme)