Jelgavas vācu draudzes rīta sludinātāja vidme (Mitau, Morgenpredigers-Widme der deutschen Gemeinde)