Durbes vācu mācītājmuižas vidme (Durben, Deutsche Pastorats-Widme)