Dobeles vācu draudzes mācītājmuižas vidme (Doblen, Deutsche Pastorats-Widme)