Bornes mācītājmuižas vidme (Born, Pastorats-Widme)