Bebrenes [katoļu] mācītājmuiža (Bewern, katholisches Pastorat)