Bauskas vācu mācītājmuižas vidme (Bauske, Deutsche Pastorats-Widme)