Zaļās muižas kroņa mācītājmuižas vidme (Grünhof, Krons-Pastorats-Widme)