Talsi, Kandavas kroņa apakšmežniecība (Talsen, Kandausche Krons-Unterforstei)