Pienavas kroņa mežniecības vidme (Poenau, Kronsforstei-Widme)