Pēterdeģes kroņa muiža/privātmuiža (Peterdeggenhof)