Nīcas kroņa mežniecības vidme (Niederbartau, Kronsforstei-Widme)