Šaipusludzas

Briģu draudze (1824-1866) Brodaižu draudze (1841-1914) Eversmuižas draudze (1835-1914) Ludzas draudze (1835-1914) Malnavas draudze (1835-1848) Pasienes draudze (1827-1914) Pildas draudze (1835-1914) Raipoles draudze (1835-1867) Rundēnu draudze (1835-1914) Slobodincu draudze (1835-1867) Šķaunes draudze (1776-1914)