Rēzeknes-Rēznas

Andrupenes draudze (1863-1914) Andzeļmuižas draudze (1863-1914) Bērzgales (Berzigala) draudze (1890-1914) Bikavas draudze (1838-1862) Bukmuižas draudze (1863-1914) Dricānu draudze draudze (1833-1862) Dukstigala draudze (1833-1914) Dukstigala-Slobodas draudze (1833-1845; 1863-1914) Kaunatas draudze (1697-1848; 1851-1914) Ozolmuižas draudze (1833-1862) Pušas draudze (1863-1914) Rēzeknes draudze (1833-1914) Rikavas draudze (1849-1862) Rozentovas draudze (1863-1914) Sarkaņu draudze (1833-1914) Stoļerovas draudze (1833-1914) Tiskādu draudze (1838-1862) Viļānu draudze (1833-1862)