Rēzeknes-Lubānas

Andrupenes draudze (1846-1862) Andzeļmuižas draudze (1846-1862) Barkavas draudze (1833-1914) Bikovas draudze (1863-1914) Bukmuižas draudze (1846-1862) Dricānu draudze (1863-1914) Dukstigala-Slobodas draudze (1846-1862) Feimaņu draudze (1833-1914) Galēnu draudze (1833-1914) Kaunatas draudze (1849-1850) Ozolmuižas draudze (1863-1914) Prezmas draudze (1736-1848; 1851-1914) Pušas draudze (1833-1962) Riebiņu draudze (1833-1914) Rikavas draudze (1863-1914) Rozentovas draudze (1833-1862) Stirnienes draudze (1833-1914) Tiskādu draudze (1863-1914) Varakļānu draudze (1833-1914) Viļānu draudze (1863-1914)