Aizludzas

Baltinavas draudze (1834-1914) Balvu draudze (1827-1914) Bērzgales (Berzigala) draudze (1834-1890) Biržu (Bēržu) draudze (1834-1914) Malnavas draudze (1849-1914) Nautrēnu draudze (1791-1914) Pušmucovas draudze (1834-1914) Stiglavas draudze (1827-1914) Stružānu draudze (1834-1868)* Viļakas draudze (1834-1914) * Pēc baznīcas nojaukšanas Stružanos draudze tika pievienota Rēzeknes-Lubānas dekanāta Bikovas draudzei